Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2011

cathawke

"I w tym spotkaniu na bydlęcej drodze
Bóg uległ i Jakuba błogosławił
Wprzód mu odjąwszy władzę w jednej nodze
By wolnych poznać po tym że kulawi
..."

Reposted fromFarbnebel Farbnebel
cathawke

„Niepamięć" - K. Kotowski

„Zwykle ludzie boją się tego, że ostatecznie, na końcu pozostaną sami. Myślą, że  - choć nieustannie obijają się w życiu o innych - tak naprawdę nigdy z nikim nie staną się zespoloną, nierozerwalną całością. Lękają się, że zawsze kiedyś trzeba będzie odejść, rozstać się i zostać samemu... 

No i się mylą. Nie zaprzeczaj. Na tym akurat naprawdę nieźle się znam.


Zawsze ją kochałem. Nawet przez sekundę nie wpadło mi do głowy, że mógłbym żyć inaczej. [...] Dasz wiarę, jeśli ci powiem, że [...] jest taki moment, kiedy czas staje w miejscu? I nic się nie zmienia? Przytulasz kogoś mocno, mając dwadzieścia lat, a gdy otwierasz oczy, nagle sobie uzmysławiasz, że życie już minęło... Zestarzałem się bez lęku" *
cathawke

***

Tylu świętych
że zasłaniają już niebo.
Kupimy jeszcze plastikowego Chrystusa.
Wodę święconą którą wchłonie
bibuła grzechu.
...
Obserwują nas uważnie
niewierzące myśli .

Nawraca miłość.

Lekkomyślna sokowirówka
wyciska z nas nieśmiałe zeznania.

Tak. (Ewa Lipska - Sokowirówka)
cathawke
Miłość napadła nas tak [...] i poraziła nas oboje od razu. [...] Ona zresztą utrzymywała później, że to nie było tak, że musieliśmy się kochać już od dawna, jeszcze się nie znając i zanim się jeszcze spotkaliśmy, i że ona żyła z innym mężczyzną... a ja, tam, wtedy... z tą, no, jakże jej...

- Z kim? - zapytał Bezdomny.
- Z tą, no... z tą, no... - odparł gość i pstryknął palcami.
- To pan był żonaty?
- No tak, przecież właśnie w tej sprawie pstrykam... Z tą... z Warią... z Manią... nie, z Warią... taka sukienka  w paski, muzeum... Zresztą nie pamiętam.

No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu. Tak, miłość poraziła nas w jednej chwili.

(Michał Bułhakow - Mistrz  i Małgorzata)
cathawke
pytasz niepewnie 
co się stanie z nami
zasypaliśmy piekło
nieba podporami (P.M.)
cathawke

„To się tylko tak mówi, że książki zostają
Scripta manent
To się tylko tak mówi i trzeba mówić
W imię nadziei że wolny umysł
Zwycięża w końcu każdą tyranię

[...]

Ani tam ani gdzie indziej
Nie doliczymy się jednak naszych zabitych Sokratesów
Naszych Prometeuszy sądzonych za grabież
I nigdy się nie dowiemy
Kto właściwie zginął w Apeninach
Jaki Mickiewicz osiemnastoletni
Nie wyniósł głowy z warszawskiego powstania
  I czy swoje Ballady zdążył już napisać..."

cathawke
cathawke

Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło i jakby wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie?

— Bułhakow
cathawke
Nie ma nic piękniejszego niż chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.
— M. Kundera
cathawke
Kiedyś byłaś bardziej. Jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
cathawke

Tak więc największą potrzebą człowieka jest przezwyciężenie swego odosobnienia, opuszczenie więzienia samotności...

— E. Fromm, O sztuce miłości
cathawke

Aby poznać rzecz, dziecko bierze ją i rozbiera na części; tak samo postępuje ze zwierzęciem; z okrucieństwem odrywa skrzydła motylowi, aby go poznać, aby wydrzeć mu tajemnicę. [...] Rozszarpałem stworzenie na sztuki, kawałek po kawałku, a jednocześnie udało mi się je tylko zniszczyć.

— E. Fromm, O sztuce miłości
cathawke
Sytuacja, w której jest się kochanym z powodu własnych zasług, dlatego, że się na miłość zasługuje, zawsze budzi wątpliwości; a może nie zadowoliłem osoby, o której miłość zabiegam? a może to, a może tamto? - zawsze istnieje obawa, że miłość może zniknąć. Co więcej, „zasłużona” miłość łatwo pozostawia gorzkie uczucie, że nie jest się kochanym dla siebie samego, ale jedynie dlatego, że się sprawia przyjemność, a ostatecznie [...] okaże się, że w ogóle nie jest się kochanym, lecz używanym. Nic więc dziwnego, że wszyscy tęsknimy do miłości...
— E. Fromm, O sztuce miłości
cathawke

Przykro jest patrzeć jak ludzie zmieniają się pod wpływem innych i gubią to ciepło, które kiedyś emitowali.

— fb
cathawke

Ironia życia leży w tym, że żyje się je do przodu, a rozumie do tyłu.

— S. Kierkegaard
cathawke

Niezależnie czy miłość odczuwa się zastępczo, przez uczestnictwo w fikcyjnych doznaniach innych ludzi (oglądanie komedii romantycznych, czytanie wzruszających książek), czy też przesuwa się ją w przeszłość lub przyszłość (dwoje ludzi może głeboko wzruszać się wspomnieniami minionej miłości - chociaż w momencie, kiedy ta przeszłość była teraźniejszością, nic głębszego nie przeżywali) - ta uabstrakcyjniona i wyobcowana forma miłości służy za narkotyk łagodzący ból rzeczywistości, samotności i wyobcowania jednostki.”

Fromm

cathawke
a mówiłam - oczy masz złote
a mówiłam - uważaj bo skradną
a płakałam gdy odchodziłeś w noc
i ustami przywartymi do szkła
nazywałam imionami gwiazdy

rzęsy miałeś nade wszystko ładne

teraz płoną na niebie
teraz drżą
w migocie deszczowych kropli
na policzkach je czuję na dłoniach
tak mnie pieszczą
tak żywe są
jakby nigdy i żadna noc
nie przykryła ich chłodnym cieniem
który spłoszył uśmiechnięty słońcem dzień

rzęsy miałeś nade wszystko ładne
więc pamiętam i czuję i wiem
— Poświatowska
cathawke
Kiedy wychodziłam z domu, nie wiedziałam nawet, w którą stronę mam pójść. Wpadłam więc na pomysł, żeby śledzić ludzi. Nadawało to przynajmniej jakiś kierunek moim spacerom. Kto w dzieciństwie tego nie robił, albo choćby o tym nie marzył?
— Sophie Calle
cathawke
Duży szpital to był Hahnemann w Filadelfii - ach wysoki - ach szeroki - z wszystkich okien można popełniać efektowne samobójstwa i nawet chciałam spróbować, jak to jest - ale mnie przytrzymał za nogę jeden Hiszpan, który następnie wyśpiewał uroki moje rozliczne mussetowskim rymem po angielsku [...] ale długie, więc nie przytaczam w całości - no i muszę mieć wzgląd na wrodzoną skromność.
— Poświatowska
cathawke
przechodzili koło mnie
tak blisko
że mogłam ich dotknąć ręką
na ramionach nieśli gałęzie
- śpiewali -
dobro jest dobrem
a zło jest złem
sprawiedliwość jest dobrem
a niesprawiedliwość jest złem
miłość jest dobra
i miłość jest zła
więc dobro jest złem
i zło jest dobrem
i wtedy wyszłam z cienia
i zastąpiłam im drogę
zamilkli -
a przecież
byłam tylko piękna

mówiła Si-szy
pieszcząc gałązkę bzu 
— Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl